Rekrutacja RODO

Szkolny Konkurs Talentów


XXVI EDYCJA


19.03.2018 godz. 9.00 - Przegląd Konkursowy (mała sala gimnastyczna w szkole)


 • konkurs muzyczny (zespoły, soliści, instrumentalny)
 • konkurs recytatorski
 • konkurs wiedzy o patronie i historii szkoły
 • scenki teatralne
 • scenki kabaretowe
 • konkurs taneczny
 • przegląd filmów konkursowych


23.03.2018r. - Dzień Otwarty


od godz. 8.00 - zwiedzanie szkoły przez gimnazjalistów i udział w zajęciach dydaktycznych

godz. 12.00 - koncert dla Gimnazjalistów w Tarnobrzeskim Domu Kultury


Zgłoszenia uczestników przyjmują osobiście jurorzy poszczególnych konkursów do 15.03.2018r. (wyjątek stanowi konkurs na tekst piosenki o szkole, w którym ostateczny termin upływa 09.03.2018r.)


Koncert konkursowy, galowy oraz charytatywny poprowadzą:

 • Dominika Pikus (3f)
 • Krzysztof Nowak (3c)


Koordynatorzy projektu:


 • p. Dorota Paruzel
 • p. Marzena Kuzara
 • p. Zbigniew Ryba
 • p. Andrzej Lipiec

Organizatorzy przypominają, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji danego konkursu oraz jego regulaminu można uzyskać u przewodniczących jury poszczególnych konkursów lub znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy zajrzeć pod poniższe linki!


Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj