Rekrutacja RODO

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza

Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań, które zapewnią dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomoc. Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom i potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów zarówno w formie telefonicznej jak i bezpośrednio w siedzibie placówki (bez wcześniejszej rejestracji).

Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii

dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół z Tarnobrzega w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce Poradni

Należy telefonicznie umówić wizytę.

Telefon do sekretariatu (15) 15 847 94 10 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEN, w celu uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 800 080 222
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj