Rekrutacja RODO

Deklaracje maturalne - instrukcja wypełniania


Deklaracje maturalne


KLASY MATURALNE 2014/2015


W celu złożenia deklaracji maturalnej należy:

 • 1. Wejść na stronę http://maturzysta.vulcan.pl

 • 2. Wybrać rodzaj deklaracji.

 • 3. Nacisnąć przycisk „Deklaracja”.

 • 4. Wypełnić formularz i zaakceptować wprowadzone dane.

  • numer identyfikacyjny szkoły to: 186401-1411L
  • dane wpisujemy niedrukowanymi literami np. Kowalski Jan kod ucznia np. |A||04|, |B||14|
  • w części „wnoszę o następujące formy dostosowania egzaminu": kwadracik zaznaczają tylko te osoby, które przekazały do szkoły dokumenty potwierdzające pewne dysfunkcje np. dysgrafię, dysleksję itp.

 • 5. Wybrać przycisk „Pobierz plik *.deklaracja” po czym zapisać go na dysku oraz wysłać jako załącznik na adres kopernik.deklaracje@wp.pl. W temacie wiadomości zapisz klasę , nazwisko i imię (wysłany plik musi mieć rozszerzenie „deklaracja”).

 • 6. Następnie na tej samej deklaracji wybrać przycisk „Pobierz plik *.pdf” i z niego wydrukować wypełniony formularz deklaracji. Wydrukować go na jednej kartce dwustronnie.

 • 7. Przesłany na pocztę elektroniczną plik musi być ten sam, co dostarczony w wersji papierowej do szkoły, gdyż kody kreskowe muszą być w obu plikach identyczne!

 • 8. Punkt 6. na formularzu dotyczący tylko deklaracji wstępnej wypełnić własnoręcznie (miejscowość, data, podpis składającego deklarację).

 • 9. Tak przygotowaną deklarację dostarczyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

UWAGA!


 • Osoby poprawiające wynik egzaminu maturalnego składają odpowiednie deklaracje u wicedyrektora lub w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2015 r.
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj