Rekrutacja RODO

Dla rodziców/pliki/zdjecia/rr1.jpg

Prezydium Rady Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
w roku szkolnym 2022 / 2023Przewodniczący:
Przemysław Rękas

Wiceprzewodniczący:
Magdalena Paź

Skarbnik:
Marta Bystroń

Sekretarz:
Agnieszka Dul

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Durtka
Agata Szczucińska
Bogumiła MałajowiczSkładka na Fundusz Pomocy Szkole w roku szkolnym 2022/2023 ustalona została w wysokości 80 zł na pierwsze dziecko w rodzinie oraz 40 zł na drugie. Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców widoczne poniżej lub tradycyjnie (zbierając na bieżąco i przekazując skarbnikowi Rady Rodziców). Suma wpłat będzie wpływała na wszelkie dofinansowania i zakupy dokonywane przez Radę Rodziców. Składkę można wpłacać do 30 października 2022 roku.Wpłaty na Fundusz Pomocy Szkole można dokonywać na poniższy rachunek bankowy:
18 9434 0002 2001 1000 2466 0001Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu rekomenduje ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ. Rada prosi o zapoznanie się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz postanowieniami dodatkowymi (załączniki poniżej). Składka roczna na ubezpieczenie NNW „Bezpieczna Nauka” TUZ w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 60 zł na pierwsze dziecko w rodzinie oraz 42 zł na drugie. Ewentualnych wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły do 10 października 2022 roku.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe

Zakres ubezpieczenia

/pliki/zdjecia/tuz.jpg
» Grono pedagogiczne 2022 / 2023 «

» Wywiadówki w roku szkolnym 2022 / 2023 «

» Ważne daty w roku szkolnym 2022 / 2023 «

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj