Rekrutacja RODO

Szkolny Konkurs Talentów


XXVIII EDYCJA


Przegląd Konkursowy - odwołany!


  Konkursy sceniczne - 17.03.2020 godz. 9.00 (mała sala gimnastyczna w szkole)

 • konkurs muzyczny (zespoły, soliści, duety, instrumentaliści)
 • konkurs na piosenkę kabaretową
 • konkurs recytatorski
 • scenki teatralne
 • scenki kabaretowe
 • konkurs taneczny
 • przegląd filmów konkursowych

 • Konkursy niesceniczne

 • konkurs literacki (poezja, proza)
 • (prace należy złożyć w podanym terminie u jurorów)
 • konkurs plastyczny
 • (prace należy złożyć w podanym terminie u jurorów)
 • konkurs fotograficzny
 • (prace należy złożyć w podanym terminie u jurorów)
 • konkurs na plakat / film promujący szkołę
 • (prace należy złożyć w podanym terminie u jurorów)
 • konkurs wiedzy o patronie i historii szkoły
 • (zgłoszenia przyjmują jurorzy w podanym terminie)


Zgłoszenia uczestników oraz prace konkursowe przyjmują osobiście jurorzy poszczególnych konkursów do dnia 14.03.2020r. (wyjątek stanowi konkurs na tekst piosenki o szkole, w którym ostateczny termin upływa 08.03.2020r.)19.03.2020r. - Dzień Otwarty - odwołany!


od godz. 8.00 - zwiedzanie szkoły przez ósmoklasistów i udział w zajęciach dydaktycznych


godz. 11.00 - koncert dla ósmoklasistów w Tarnobrzeskim Domu Kultury


Koncert konkursowy oraz galowy poprowadzą:

 • Maria Wojtaszek (1n)
 • Mateusz Paź(1i)


Koordynatorzy projektu:


 • p. Dorota Paruzel
 • p. Marzena Kuzara
 • p. Zbigniew Ryba
 • p. Andrzej Lipiec

Organizatorzy przypominają, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji danego konkursu oraz jego regulaminu można uzyskać u przewodniczących jury poszczególnych konkursów lub znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy zajrzeć pod poniższe linki!
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj