Rekrutacja RODO

Uczniowie „Kopernika” w Stambule (Turcja)

W dniach 1-8 kwietnia 2014, w ramach realizacji projektu Europe Overcomes Barriers, przebywała w Stambule (Turcja) 4 osobowa delegacja uczniów z naszego „Kopernika”.

/pliki/zdjecia/tur1_1.jpgProjekt Europe Overcomes Barriers
Projekt ten zgromadził 30 uczniów z kilku europejskich krajów: Turcji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Bułgarii i Włoch, którzy przez 8 dni pracowali metodami warsztatowymi edukacji poza-formalnej nad kampanią na rzecz osób niepełnosprawnych, dyskutowali nad sytuacją osób niepełnosprawnych w swoich krajach, poznawali metody pracy z osobami niepełnosprawnymi i zasady włączenia społecznego osób wykluczonych, definiowali niepełnosprawność , brali udział w zajęciach języka migowego i prezentacjach pracy integracyjnej, prezentowali własna kulturę, wymieniali doświadczenia i zdobywali nową wiedzę językowo-kulturową.

70% kosztów podróży uczestników zostało pokryte przez turecką agencję narodową programu, przy 30% wkładzie własnym uczestników. Wszyscy uczestnicy mieli za to zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Dzięki temu, że intensywna praca projektowa miała miejsce w wielobarwnym i wielonarodowościowym Stambule, nasze koleżanki i koledzy mieli okazję zwiedzić to miasto przy okazji różnorodnych zadań projektowych.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj