Rekrutacja RODO

Warunki i tryb rekrutacji


Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.);
 • Art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 i 60 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r.
 • Statut szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.


ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!


Proponujemy Wam rozszerzenia z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Korzystając z naszej oferty przedmiotów, które realizowane będą na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zyskujecie gwarancję odniesienia sukcesu w ubieganiu się o przyjęcie na studia humanistyczne (filologie, lingwistyka stosowana, prawo, psychologia, dziennikarstwo...), ścisłe / techniczne (matematyka, fizyka, informatyka, mechatronika, architektura, budownictwo, ekonomia...) i medyczne (medycyna, farmacja, rehabilitacja, pielęgniarstwo...).


W skład zaplecza szkolnego wchodzą:

 • 35 sal dydaktycznych, w tym specjalistyczne pracownie przedmiotowe: informatyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, humanistyczne;
 • gabinety: pedagoga, szkolnej pielęgniarki oraz szkolnego stomatologa;
 • biblioteka z czytelnią z wieloma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu (światłowód);
 • 2 sale sportowe;
 • boisko sportowe na zewnątrz budynku szkolnego;
 • nasza szkoła jest także w pełni przystosowana do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej. Do ich użytku oddano: windę, toalety i miejsce parkingowe.
 • Szkoła prowadzi także przedmiotowe, językowe oraz sportowe pozalekcyjne koła zainteresowań.

ZAPRASZAMY!Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj