Rekrutacja RODO

Deklaracje maturalne - już czas!

Uwaga! Klasy maturalne 2013/2014

W celu złożenia deklaracji maturalnej, należy:

 1. Wejść na stronę http://maturzysta.vulcan.pl
 2. Wybrać rodzaj deklaracji.
 3. Nacisnąć przycisk „Deklaracja”.
 4. Wypełnić formularz i zaakceptować wprowadzone dane
  (numer identyfikacyjny szkoły to:186401-1411L).
 5. Wybrać przycisk „Pobierz plik *.deklaracja” po czym zapisać go na dysku oraz wysłać jako załącznik na adres kopernik.deklaracje@wp.pl W temacie wiadomości zapisz klasę, nazwisko i imię.
 6. Wybrać przycisk „Pobierz plik *.pdf” i z niego wydrukować wypełniony formularz deklaracji.
 7. Punkt 6. na formularzu dotyczący tylko deklaracji wstępnej wypełnić własnoręcznie (miejscowość, data, podpis składającego deklarację).
 8. Tak przygotowaną deklarację dostarczyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do
  30 września.

UWAGA!

 • Osoby poprawiające wynik egzaminu maturalnego składają deklaracje w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2014 r.
 • Dokument należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną wyżej w punktach od 1. do 6.
 • W temacie wiadomości wysyłanego załącznika zapisz: poprawiający wynik, nazwisko i imię.
 • Po wydrukowaniu deklaracji wypełnić własnoręcznie punkt 6. na formularzu dotyczący tylko deklaracji ostatecznej (miejscowość, data, podpis składającego deklarację).

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj