Rekrutacja RODO

Wyprawka szkolna 2013

Przedstawiamy informację na temat Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasie drugiej oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto na osobę. W celach rozliczeniowych należy przy zakupie odbierać paragony, rachunki lub faktury VAT wystawiane imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.

Pomoc finansowa na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, (do 10 września 2013 r.) do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.


Szczegóły w dokumentach poniżej:

Informacja o wyprawce na rok szkolny 2013/2014
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
Uzasadnienie złożenia wniosku
Zaświadczenie o dochodach
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj