Rekrutacja RODO

„Wiatr Wolności `89”

/pliki/rozmaitosci/logo2_pnwm.jpg


„Wiatr Wolności 89” – taki tytuł nosił projekt zrealizowany w naszej szkole pod patronatem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Stowarzyszenia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju „EKOS”.

Ze względu na 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego tegoroczna akcja nosiła nazwę „Dzień Wolności/ Tag der Freiheit” i trwała od 1 do 17 czerwca. Wzięło w niej udział łącznie 240 szkół i placówek oświatowych w Polsce i w Niemczech. Celem akcji i realizowanych w jej ramach projektów było poznanie wydarzeń historycznych prowadzących do demokracji w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza w roku 1989. Plakaty przygotowane przez PNWM krótko promowały ideę całej akcji: „Niemcy o Polsce, Polacy o Niemczech”.

Polscy i niemieccy uczniowie dowiedzieli się, co łączy rok 1989 z ideą wolności, co to ma wspólnego z Polską i Niemcami. Poznali wpływ, jaki miały wydarzenia polityczne na życie ludzi, jak zmieniały ich szarą rzeczywistość.

Nasz szkolny projekt pt. „Wiatr Wolności `89” realizowaliśmy od 2 czerwca. Na lekcjach historii i języka niemieckiego za pomocą prezentacji PowerPoint, referatów, zdjęć i opisów (wystawa na holu szkolnym) oraz wykładów uczniowie poznali najważniejsze wydarzenia historyczne w Polsce i w Niemczech. Próbowali zrozumieć i powiązać wydarzenia w roku 89-tym z przeżyciami swoich rodziców i nauczycieli, życiem współczesnego pokolenia i dzisiejszą codziennością.

13 czerwca 2014r. odbył się konkurs na temat znajomości wydarzeń historycznych w Polsce i w Niemczech, w którym wzięło udział 55 uczniów. Jego laureatami zostało sześcioro uczniów.

W zakresie znajomości wydarzeń historycznych w Polsce:
I miejsce zajął Błażej Pałkus - uczeń kl.1a,
II miejsce – Karol Rębisz z kl. 2h,
III miejsce – Adrian Drach z kl. 2g.

W zakresie znajomości wydarzeń historycznych w Niemczech:
I miejsce zajęła Edyta Wójcik z kl. 1b,
II miejsce – Magdalena Juma z kl. 1e,
III miejce – Norbert Kusik z kl. 1b.

16 czerwca odbyły się kolejne przedsięwzięcia, które zaplanowano w ramach realizacji projektu. W uroczystym otwarciu obchodów „Dnia Wolności/ Tag der Freiheit” udział wzięli: naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Pani Anna Czaplińska, dyrekcja szkoły, nauczyciele i wszyscy uczniowie klas I i II.

Uczennica kl. 2g Klaudia Kominek w słowie wstępnym przedstawiła cel akcji i naszego projektu, jej przebieg oraz zaprosiła do udziału w programie kończącym jego realizację. Następnie dyrektor szkoły Pan Tomasz Stróż w swoim wystąpieniu mówił o trudnych relacjach w historii polsko-niemieckiej, podkreślił wysiłki obu państw i narodów na drodze do wzajemnego pojednania i wskazał najważniejsze wydarzenia i instytucje, które przyczyniły się do zbliżenia, nawiązania współpracy i dalszego poprawiania relacji polsko-niemieckich.

W dalszej części uroczystości Pani Naczelnik i Pan Dyrektor wręczyli laureatom Konkursu Historycznego nagrody, które przekazała fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Na zakończenie otwarcia obchodów Pan Dariusz Bożek we właściwy sobie sposób – merytorycznie i interesująco - podsumował 1000 lat historii polsko-niemieckiej, którą zatytułował: „Polska i Niemcy – na dobre i na złe”. Kolejnym punktem programu była burzliwa, pełna kontrowersyjnych argumentów dyskusja panelowa nt. ”25 lat wolności – polska droga od czy do wolności”, którą wspólnie z uczniami przygotował i przeprowadził prof. Dariusz Bożek. W dyskusji wzięli udział uczniowie: T. Ciepliński (kl. 2e), Ł. Dzierzkowski (kl. 2a), M. Górski (kl. 1d), A. Grdeń (kl. 2e), M. Krasoń (kl. 2g), R. Kulig (kl. 2b), M. Lewicki (kl. 2e), K. Rębisz (kl. 2h) i P. Zwiefka (kl. 2b). Dyskusji przysłuchiwali się: Kierownik Tarnobrzeskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pani Barbara Obara, nauczyciele i uczniowie klas: 2a, 2b, 2d, 2e, 2g i 2h. Równocześnie w 4 salach lekcyjnych uczniowie klas: 1b, 1c, 1e, 1f, 1h, 2c wzięli udział w projekcji filmów „Słoneczna aleja” lub „Good Bye Lenin”. Projekcja poprzedzona była wprowadzeniem, a po obejrzeniu filmów uczniowie wzięli udział w dyskusji, którą przygotowali i przeprowadzili nauczyciele: Pani Justyna Beduch, Pani Anna Kiszczak, Pan Grzegorz Kociuba i Pan Adam Stępiński.

Obchody „Dnia Wolności/ Tag der Freiheit” zakończył koncert rockowy zatytułowany „Wiatr Wolności `89”, przygotowany przez Panią Luizę Gustaw przy pomocy Pani Katarzyny Drałus i Pani Katarzyny Sawickiej. Nasi szkolni artyści – uczniowie klas: 1a, 1c, 1f, 1h, 2b, 2d i 2g – dostarczyli widzom wielu wrażeń i stworzyli wspaniałe widowisko, oklaskiwane przez naszych gości: Pana Prezydenta Miasta Norberta Mastalerza, Panią Naczelnik Annę Czaplińską, Panią Kierownik Barbarę Obarę oraz Dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów.

Wszyscy uczniowie biorący udział w programie w ramach realizacji projektu (laureaci Konkursu Historycznego, uczestnicy dyskusji panelowej oraz artyści biorący udział w koncercie) otrzymali upominki ufundowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Organizatorki projektu:
Luiza Gustaw i Anna Kiszczak

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj